Nya bullerregler kan stoppa byggande i Stockholm

Boverket har tagit fram nya bullerförslag som kan innebära att det blir svårare att bygga bostäder i Stockholm. Man vill införa en övre bullergräns, sänka bullernivån på husets tysta sida och låta färre områden göra avsteg från bullerriktvärdena.

Mikael Söderlund, som är stadsbyggnads- och trafikborgarråd, säger till Svt att:

“-Vi är otroligt upprörda. I Stockholm hotas bostäder för 100.000 stockholmare om de här reglerna införs.”

Det man bland annat vill göra från Boverket är att:

* Införa en övre bullergräns på 65 decibel på bostadens gatusida, idag finns ingen övre gräns.

* Sänka bullernivån på husets tysta sida från 55 till 50 decibel.

Mikael Söderlund säger till SVT att planerade bostäder i Hammarby Sjöstad, Årstadal, Norra Stationsområdet, Värtaområdet och västra Kungsholmen inte kommer kunna byggas om man ska använda de striktare reglerna.

Källa: www.svt.se 29/8-07