Göteborgs bostadsbolag mörkar kriterier

City begärde i början av oktober att få ut uppgifter om vilka som sökt och vilka som fått lägenhet hos Göteborgs tre största allmännyttiga bostadsbolag, men de fick nobben. Alla tre bostadsbolagen vägrade lämna ut handlingarna. Inte heller DO har fått tillgång till registren.

Men bostadsbolagen hävdar att de inte diskriminerar. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna säger till City:

“-De säger att de har policys för att undvika diskriminering. Men det är långt mellan ledningen och enskilda förvaltare – och mycket kan gå snett på vägen.”

Enligt bostadsbolagen vill de inte lämna ut handlingarna eftersom uppgifterna kan skada företagen om de blir offentliga, eftersom allmännyttan är konkurrensutsatt på samma sätt som de privata bolagen.

Ett politiskt beslut togs i höstas, som innebär att de kommunala bostadsbolagen ska rangordna sina sökande efter hur länge de varit registrerade hos Boplats Göteborg. DO:s Katri Linna säger:

“-Det är intressant att man inte vill lämna ut de här uppgifterna. Det betyder att  ingen utomstående i dagsläget kan kontrollera hur bolagen faktiskt rangordnar de sökande.”

Hon fortsätter:

“-Idag har hyresvärden möjlighet att peta ner personer utan att personen får kännedom om det. Då finns en risk för diskriminering. En större genomskinlighet borde ligga i allas intresse.”

Tidningen City har också pratat med ansvariga politiker, och det visar sig att inte heller de kontrollerar att bestämmelsen om rangordning följs. Marianne Carlström, s, är ordförande i Poseidon, och hon säger till City:

“-Men vi är med och tittar en gång om året på den hyrespolicy vi har.”

Anna Johansson, s, får frågan från City om det inte är rimligt att man som bostadssökande kan begära att få veta på vilka grunder en annan person fått en lägenhet man själv sökt. Hon svarar:

“-Jo, det kan jag hålla med om. Hela systemet där man förmedlar lägenheter borde bli mer transparent.”

City kommer nu överklaga avslaget från bostadsbolagen. Tidningens chefredaktör Tina Lagerström undrar vad de har att dölja? De tre avslagen tidningen fick från bolagen är exakt likadana och skickades nästan exakt samtidigt.

Källa: City Göteborg 15/10-07