DO anordnar utbildning om bostadsdiskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anordnar utbildningar i Göteborg, Sundsvall och Malmö om diskriminering på bostadsmarknaden. Här kan du berätta om dina egna erfarenheter av diskriminering och lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter!

DO skriver:

“Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om individers rättigheter på bostadsmarknaden. Utbildningen syftar också till att enskilda personer och organisationer ska få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av diskriminering i boendet.

Kunskap om hur situationen på bostadsmarknaden ser ut i Göteborg är viktig för att DO och andra aktörer ska kunna motverka och förebygga diskriminering. Kunskap ger DO möjlighet att diskutera generella problem och hur man kan finna lösningar.

Utbildningen kommer också att ta upp frågor som rör möjlighet till upprättelse och möjlighet att anmäla till DO.”

Sista anmälningsdag är den 15 oktober. Läs mer i de bifogade dokumenten!