Moderaterna vill inte ha marknadshyror

Moderaterna har stämma den 25-26 oktober, och i handlingsprogrammet till den har man nu tydligt tagit avstånd från marknadshyror. Gruppledaren Lars Lindblad säger att:

“-Vi har ju tidigare indikerat att marknadshyror kan vara något på sikt. Det har sänt dåliga signaler till medborgarna. Man har känt en viss rädsla för vad moderaterna i en regering skulle kunna åstadkomma. Därför gör vi nu en tydlig markering.Marknadshyror är en känslig politisk fråga. Moderaterna har inte direkt utlovat det, men otydligheten har av oppositionen tagits som intäkt för att det är avsikten.”

Han säger också att bruksvärdessystemet fungerar bra, och att man i partiet inte vill skapa ett system som gör att det blir omöjligt för människor med svagare inkomster att bo i innerstan. I handlingsprogrammet står det:

“Hyresrätten passar många människor och ger en rörligare bostadsmarknad. Det är betydelsefullt inte minst för att underlätta för arbetstagare att snabbt kunnna skaffa bostad om arbetstillfällen uppstår i andra delar av landet. Ett fungerande bruksvärdesystem är ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar.”

Källa: Privata Affärer 9/10-07, Hem&Hyra 10/10-07