Ännu en kass rapport om flyttkedjor

Fastighetsägarna har gett ut en rapport – Länka in ungdomarna i flyttkedjorna – och skriver i sitt pressmeddelande: “Att kräva massiva satsningar på byggande av små billiga hyresrätter, är inte ekonomiskt genomförbart med dagens höga byggkostnader. Istället måste vi bygga för alla, så att det skapas flyttkedjor som gör att många av de drygt en miljon en- och tvårummare som redan finns i våra hus friställs och kan tas över av ungdomar”. Ja, för den strategin har ju verkligen fungerat finfint de senaste 10 åren. Hur mycket bättre har bostadsmarknaden blivit för unga bostadssökande efter miljonärsprogrammen på kajkanterna? Inte så värst.

När Fastighetsägarna säger att vi måste bygga för alla, så menar de ju precis tvärtom, att man bara ska bygga stora och dyra lägenheter och villor. Jagvillhabostad.nu menar, på riktigt, att vi måste bygga för alla. Att vi även måste nyproducera för den rekordstora gruppen som ska ut på bostadsmarknaden och inte bara för 40-talisterna.

Läs 7 dumma påståenden om flyttkedjor och bli en bra bit klokare, du hittar den till höger.  

En annan ganska rolig grej är att man drar slutsatsen att “Ungdomarnas syn på det framtida boendet visar tydligt på behovet av en mer marknadsorienterad bostads- och hyresmarknad”. Detta efter att 95 % av de tillfrågade i en Demoskopundersökning svarat att påståendet “Det är viktigt med ett fint hem” stämmer väl eller ganska väl, samt att unga prioriterar boendet högt.

Källa: Rapport från Fastighetsägarna feb 2008