Allmännyttan säljer 4000 lägenheter

De tre kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem ska tillsammans sälja 4000 lägenheter till de tre privata värdarna Stena Fastigheter, Wallfast och Ikano Fastigheter. Det handlar om lägenheter i Hässelby, Högdalen, Rågsved, Sätra och Hägersten.

Joakim Larsson (m) är vikarierande bostadsborgarråd och är nöjd med affären, som han menar kommer leda till att de kommunala bolagen får in pengar för att använda till upprustning och renovering.

” – Jag tror att det är viktigt att man blir flera som tar sig an de problem som man ser i vissa områden. En del upprustningar och sådant som ligger inom det kommunala beståndet har inte kunnat genomföras, för att de kommunala bestånden är för stora.”

Teres Lindberg är socialdemokrat och vice ordförande i Svenska Bostäder. Hon är inte lika glad över affären och tycker att man nu från stadens sida säljer ut ansvaret för att göra nödvändiga upprustningar. Hon pekar också på att det kommer bli svårare för hyresgästerna i de aktuella fastigheterna att byta sina lägenheter, när de förlorar sina platser i de kommunala bostadsbolagens internköer.

Källa: sr.se 29/4-08