Låg byggtakt hämmar utvecklingen i Göteborg

Sveriges Byggindustrier varnar nu för att Göteborgs låga bostadsbyggande gör att staden “blöder kompetens och hämmas i utvecklingen”, skriver GT. Andreas Brendinger är regionchef på Sveriges Byggindustrier och han säger att bostadsutbudet är i otakt med befolkningstillväxten.

“-Behoven av kompetens och arbetskraft är större än utbudet, eftersom det inte finns tillräckligt med bostäder” säger Brendinger till GT.

Han menar att det är risk för överhettning  och en alltför hög prisnivå på bostäder, samt att det blir svårt att locka folk utifrån regionen till näringslivet.

Sveriges Byggindustrier säger att dagens 2000-3000 nybyggda bostäder per år måste bli minst 8000. De ser hinder i långa handläggningstider inom kommunen och överklaganden.

Ansvarigt kommunalråd, Owe Nilsson (s), är inte lika orolig för bostadsbristen. Han menar att om kommunen bara klarar av att ta fram fler planer så kan bostadsbyggandetakten ökas, “men inte särskilt mycket”.

Owe Nilsson fortsätter också med att säga att den kommunala processen tar sin tid, i alla fall fyra till fem år. Han menar också att Göteborg delar den långa tiden med andra storstadskommuner.

Jagvillhabostad.nu håller inte med. Vi blir ständigt uppringda av byggföretag som är förtvivlade över att de inte kommer framåt i processen och som funderar på att ge upp att överhuvudtaget bygga i Göteborg.

Källa: GT 5/5-08