Längre kötider i bostadsförmedlingen

Möjligen om väljer ut de två år då det lämnades in ovanligt många lägenheter. Men i ett längre perspektiv ligger vi som sagt ganska bra till. Det är kanske så att vi nu ligger på den nivå vi kan förvänta oss. Antalet inlämnade lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling sjunker, samtidigt som antalet köande ökar med 5000 personer i veckan och kötiderna blir längre, skriver SvD. Stadshusoppositionen varnar för en “systemkris” orsakad av ombildningarna.

Carin Jämtin (s) är oppositionsborgarråd:

“-Såväl antalet förmedlade som antalet inlämnade lägenheter minskar. Detta är oroande, men kanske inte helt förvånande. Det är resultatet av att det påbörjas allt färre hyresrätter, men framför allt av den omfattande utförsäljningen av allmännyttan.”

Hon säger också att det är andra året i rad som antalet inlämnade lägenheter sjunker, plus att många hyresrätter är intresseanmälda för ombildning till bostadsrätt.

Joakim Larsson (m) är vikarierande bostadsborgarråd:

“-Det är väldigt tidigt att dra någon slutsats utifrån bostadsförmedlingens siffror. Men om man ser saken i ett längre perspektiv, om man backar några år till början av 2000-talet, så ligger vi faktiskt på en ganska bra nivå.”

På frågan om det inte är troligt att den positiva utvecklingen för bostadsförmedlingen är bruten svarar han:

“-Möjligen om väljer ut de två år då det lämnades in ovanligt många lägenheter. Men i ett längre perspektiv ligger vi som sagt ganska bra till. Det är kanske så att vi nu ligger på den nivå vi kan förvänta oss.”

Källa: Svenska Dagbladet 27/5-08