Pressmeddelanden

Enligt siffror från SCB har antalet påbörjade lägenheter i riket minskat med 18 procent för första kvartalet 2008 jämfört med samma period 2007. Siffrorna för storstäderna är preliminära men pekar på en tydlig minskning. I Malmö stad minskade antalet påbörjade lägenheter preliminärt med 76 procent, i Göteborg stad med 60 procent och i Stor-Stockholm med 41 procent. Det är en dramatisk och illavarslande minskning som vi måste göra något åt nu.

Storstadsområden

Alla lägenheter

Därav

Län

 

 

Småhus

Flerbostadshus

 

Jan-mars

Jan-mars

Jan-mars

 

2007

2008(1)

2007

2008(1)

2007

2008(1)

Hela riket

6 746

4 396

3 177

2 184

3 569

2 212

Storstadsområdena

3 481

2 009

1 490

831

1 991

1 178

Stor-Stockholm

1 870

1 109

735

419

1 135

690

Stockholm

526

514

10

15

516

499

Stor-Göteborg

1 129

582

440

235

689

347

Göteborg

768

310

161

45

607

265

Stor-Malmö

482

318

315

177

167

141

Malmö

205

60

42

39

163

21

“Siffrorna är alarmerande”, säger verksamhetschef Tobias Olsson på jagvillhabostad.nu. “Det finns en väldigt stor efterfrågan som inte möts av bostadsproduktionen. Det är tydligt att varken kommunerna eller marknaden klarar av att hantera situationen. Något måste göras för att få igång bostadsproduktionen.”

Om den politiska viljan finns måste den synas i kommunens prioriteringar!
Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglov måste kortas. Fler områden måste också detaljplaneläggas i en snabbare takt. För det krävs utökad personalstyrka eller ett mindre omfattande regelverk. Det måste finnas tillräckligt med resurser för att möta överklaganden, och man måste också arbeta mer konstruktivt med medborgardialogen. Att göra detta är både affärsmässigt och samhällsekonomiskt lönsamt.

Markpolitiken är avgörande. Gör en avvägning mellan högst möjliga pris på mark och fler byggda bostäder. Det går inte att få både och. I dag förlorar ofta byggherrar som vill bygga hyresrätter när marken ska säljas till högstbjudande. Om markpriset är högt måste kommunen tillåta en högre exploatering och därmed högre hus.

Byggbranschen måste se unga som kunder!
Om branschen tycker att marknaden börjar bli mättad bland 40-talister som säljer villan – fokusera på den starka efterfrågan bland unga som söker bostad! Genom att satsa på unga behöver bostadsbolagen inte heller vara lika nervösa för konjunkturen och den finansiella oron. Att hyra ut och sälja mindre, yteffektiva bostäder till ett pris som unga kan betala är inget stort risktagande. De födda mellan 1985 och 1994 är 1,1 miljoner, eller 12 % av Sveriges befolkning, och de kommer snart vilja flytta hemifrån.