Byggandet av hyresrätter minskar

Byggandet av hyreslägenheter i Stockholms kommun har minskat med 78 procent de senaste två åren, i hela landet har byggandet minksat med 66 procent. Professor Hans Lind på KTH säger att det beror på att det nuvarande systemet gynnar bostadsrätten och äganderätten, skriver Stockholms Fria Tidning.

Hans Lind säger att om två likadana lägenheter byggs, där den ena är hyresrätt och den andra bostadsrätt, så blir det i längden billigare att bo i bostadsrättslägenheten, eftersom man då kan göra ränteavdrag. Dessutom dubbelbeskattas hyresfastigheter eftersom fastighetsägaren betalar både fastighetsavgift och inkomstskatt på näringsverksamhet. Skillnaderna mellan upplåtelseformerna har ökat sedan man tog bort investeringsbidragen för hyresrätter, och Hans Lind säger att:

“-För att konkurrensen ska ske på lika villkor måste man antingen ta bort ränteavdragen eller kompensera hyresrätten med att ta bort fastighetsavgiften och införa ett system med subventioner för byggande.”

Daniel Liljeberg är politiskt sakkunnig på Finansdepartementet. Han säger att man i regeringen varken tror på minskad fastighetsavgift eller subventioner för nybyggnation. Han säger dock:

“-Men vi anser att fler hyresrätter bör byggas. En utredning av frågan kommer att presenteras i december.”

Jagvillhabostad.nu undrar vad det är för utredning, det är inget vi har hört talas om i alla fall?