Pressmeddelanden

I dag går remisstiden ut för utredningen “EU, allmännyttan och hyrorna” (SoU 2008:38). Jagvillhabostad.nu avstyrker, precis som de flesta andra remissinstanserna, att något av utredningens

Läs Mer »