Bostadsbyggandet faller stort

Boverket bedömer att antalet färdigställda bostäder de närmaste åren kommer att vara betydligt färre än vad som behövs för att möta den stora ung­domskullen och den höga invandringen.

Antalet påbörjade bostäder faller stort i år enligt Boverkets prognos. Byggandet av bostadsrätter och småhus fortsätter att minska nästa år och antalet påbörjade hyreslägenheter har i stort sett halverats sedan år 2006, främst till följd av stigande byggpriser och borttagna stöd.

Fram till år 2009 minskar byggstarter­na därmed med cirka 40 procent jämfört med år 2006 då cirka 41 500 bostäder påbörjades, oräknat s.k. “Odellplattor” enligt Boverkets bedömning.

Boverket har också gjort regionala analyser. Vad gäller Storstockholm är inflyttningen den största på 30 år, samtidigt som många ungdomar vill komma ut på bo­stadsmarknaden. Boverket menar att mycket nu tyder på att bostads­byggandet i Storstockholm under de närmaste åren kommer att bli lägre än det demografiska behovet på runt 11 500 bostäder per år.

I Storgöteborg är antalet påbörjade bostäder redan nu betydligt lägre än det demografiska behovet. Boverkets bedömning är att byggandet skulle behöva öka avsevärt.

Samma sak gäller för Stormalmö. Där har byggandet av hyresrätter minskat markant och Boverket menar att byggandet de närmaste åren troligen inte når upp till de demografiska behoven.

Väldigt tråkig läsning med andra ord. 1,1 miljoner ska inom kort försöka flytta hemifrån. De som är födda mellan 1988-1997  utgör 12 % av Sveriges befolkning. Att få igång bostadsbyggandet och att därmed kunna möta efterfrågan bland unga som ska ut på bostadsmarknaden är den största bostadspolitiska utmaningen i dag. Till valet 2010 är det ovanligt många förstagångsröstare, dessutom.