DN: “Finanskrisen kan öppna för fler billiga hyreslägenheter”

“- Det kan bli en revival för hyresrätten. Det har inte varit så kraftiga incitament att bygga sådana lägenheter för att man har kunnat sälja de dyra”, säger Anders Svensson VD på White.

Wallenstam, som specialiserar sig på billiga hyresrätter, menar att priset för hyresrättsproduktionen kommer att minska framöver även om finansieringen kan bli dyrare i sig. Detta eftersom konkurrensen ökar då de stora byggbolagen måste börja fokusera på hyresrättsbyggande då de dyra projekten blir allt svårare att sälja.

Ett tips är ju att se till den stora efterfrågan som unga står för. De födda mellan 1988-1997 är 1,1 miljoner. Läs mer på www.byggmer.nu