Stopp för ombildningar i Stockholms innerstad

Stadshusalliansen har enats om en bostadspolitik som de hoppas “ska överleva val och konjunkturcykler”. Där ingår bland annat ett stopp för ombildningar av hyresrätter i innerstan och närförorter, långsiktiga mål för antalet nyproducerade bostäder, sänkt tomträttsavgäld och aktiv markanvisning av bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar.

Bostadsbyggandet ska långsiktigt ligga på mellan 3000 och 5000 bostäder per år, och för att lyckas med det kommer man ta en mer aktiv roll med piska och morot. Om en byggherre inte startat byggandet inom två år på den mark man blivit tilldelad kan man frånta den markansvisningen. Men man ska också ha “en generös inställning” till de som bygger i en lågkonjunktur. Man ska också minska på kraven om medfinansiering av kommunala angelägenheter, alltså att den som bygger också ska bekosta gångvägar och dylikt. Den som bygger hyresrätter kommer även fortsättningsvis att erbjudas att hyra marken via så kallad tomträttsavgäld, och den avgiften kommer också sänkas. Vidare skriver man på DN Debatt att:

“Vi tror på branschens initiativ och idérikedom och bejakar initiativ från byggherrar som vill bygga billigt – inte minst när det gäller lösningar som leder till framtida låga energikostnader och därmed lägre driftkostnader.”

Man vill också satsa på ägarlägenheter, samt att de kommunala bostadsbolagen ska vara föregångare när det gäller att bygga energisnålt. När det gäller ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter ska de upphöra i innerstaden och närförorter, men fortsätta i ytterstaden. Man ska fortsätta jobba aktivt för att boende i områden som domineras av hyresrätter ska vilja ombilda. Man vill också att de kommunala bolagen ska bygga bostadsrätter i områden där ingen annan vill göra det.

Jagvillhabostad.nu välkomnar den förändrade bostadspolitiken och de flesta av de förslag som nu läggs fram, speciellt en mer aktiv markpolitik. Vi undrar dock lite roat vad som hände med “likställighetsprincipen”, den som enligt tidigare politiska företrädare i Stadshuset innebar att alla hyresgäster i hela staden skulle erbjudas ombildning? Det skulle ju inte gå att enbart tillåta ombildning i vissa områden?

Källa: Dagens Nyheter (DN Debatt) 14/10-08