Allt större andrahandsmarknad

Svenska Dagbladet skriver idag om den allt större andrahandsmarknaden och det faktum att få anmäler överhyra, trots att det finns goda möjligheter att få sin sak prövad i Hyresnämnden och få pengar tillbaka.

Utbudet av andrahandslägenheter är enligt SvD rekordstort just nu, och nästan alla hyrs ut till överpris. Andrahandshyresgäster betalar i snitt minst 40 % mer i hyra än förstahandshyresgäster. När ägarlägenheter införs nästa år väntas andrahandsmarknaden växa ytterligare, och den blir troligen ännu mer osäker och ännu dyrare.

Andrahandshyror ska sättas enligt bruksvärdesprincipen. Det betyder att en den som hyr en hyresrätt i andra hand ska betala lika mycket som förstahandshyresgästen, och den som hyr en bostadsrätt ska betala motsvarande en likvärdig hyresrätt. Lagen tillåter ett påslag på hyran med 10 % om lägenheten hyrs ut möblerad. Allt annat betraktas som överhyra, och kan anmälas till Hyresnämnden.

Enligt SvD får nästan alla yrkanden på återbetalning av överhyra vid andrahandsuthyrning bifall, även om många krav slutar i förlikning. Men det är inte så många som använder sig av möjligheten att anmäla – ett par hundra om året, max, säger domstolschefen Håkan Julius.

I dagsläget kan den som betalat överhyra få återbetalning retroaktivt upp till två år från dagen för anmälan. Detta föreslås nu minska till ett år, eftersom tvåårsgränsen enligt Christina Jacobsson (SOU 2007:74) kan leda till “orimliga ekonomiska konsekvenser” för förstahandshyresgästen. Jagvillhabostad.nu undrar om det inte främst är andrahandshyresgästen som i två år betalat för mycket i hyra som drabbats av “orimliga ekonomiska konsekvenser”?

För unga är ofta ett andrahandskontrakt enda möjligheten att få en bostad. Har man tur får man ett lagligt kontrakt, det vill säga ett som är godkänt av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för den bostad som hyrs ut, men ofta sker uthyrningen olagligt. Hyrorna är betydligt högre än för förstahandskontrakt. Besittningsrätten för andrahandsinnehavare är svag och ger i praktiken inte ett speciellt bra skydd.

Jagvillhabostad.nu har samlat information om andrahandsuthyrning här. Där kan den som hyr i andra hand och den som hyr ut sin bostad läsa mer om vilka regler som gäller och vilka rättigheter och skyldigheter parterna har.