“Compact living” à la Japan

Yteffektiva och volymsmarta bostäder är på framfart igen, enligt DN Bostad. Jagvillhabostad.nu driver tillsammans med Nyréns arkitektkontor forskningsprojektet UngBo, som ska ta fram nya idéer om hur man kan tänka smartare med ytor och volymer för att få billigare boende i nya hus. En studieresa till Tokyo gav många nya infallsvinklar och idéer, även om det finns stora skillnader mellan svenska och japanska förutsättningar för byggande. Byggen i Sverige måste uppfylla de svenska kraven på tillgänglighet och säkerhet, vilket kan innebära en utmaning i jakten på det ”ultimata yt- och volymsmarta boendet”.