Pressmeddelanden

Boverket har i dag gett ut rapporten ”Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena”. Det ser mörkt ut. Boverket pekar på att ungdomar sannolikt kommer att få det ännu svårare att etablera sig i en egen bostad de kommande åren. Utvecklingen går alltså åt fel håll.

De födda mellan 1988-1997 är 1,1 miljoner, enligt SCB. Med andra ord ska 12 % av Sveriges befolkning flytta hemifrån inom en tioårsperiod. Kullen är rekordstor. Den kan jämföras med 40-talisterna, som bara är ett par procent större i antal.

När 40-talisterna flyttade hemifrån byggdes miljonprogrammet. I dag sjunker istället nybyggnadstakten. 40-talisterna flyttade dessutom i stor utsträckning till medelstora och mindre städer runt om i landet, dagens unga flyttar främst till våra tre storstadsregioner och till universitetsorterna. Samhället vill att vi ska flytta dit jobb och utbildning finns, men där finns inga bostäder.

”Att kunna tillgodose ungas efterfrågan på bostäder är dagens största bostadspolitiska utmaning. Varken branschen eller regeringen verkar kunna tackla den.”, säger Tobias Olsson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu.

Branschen menar att efterfrågan på nya bostäder minskar. Men det är att ta i. Efterfrågan på det som byggs för tillfället – ofta stora och dyra bostäder – minskar drastiskt, men inte efterfrågan på bostäder i sig. Bland unga som vill flytta hemifrån eller till eget boende är efterfrågan stor, och kommer att fortsätta att vara stor framöver. Utmaningen ligger alltså i att hitta en produkt som matchar ungas efterfrågan.

Den utmaningen har vi antagit. Vi har redan lyckats inviga ett hus för minus 35 år med Stockholms läns lägsta nyproduktionshyror. På tisdag presenterar vi vårt andra projekt tillsammans med Stockholmshem. I Göteborg samarbetar vi med HSB för att skapa yteffektiva bostadsrätter som unga har råd att efterfråga. Förhandlingar pågår för ytterligare projekt runt om i landet.

Regeringen har än så länge inte lagt några förslag för att få ett ökat byggande, förutom det kontroversiella förslaget om ägarlägenheter. Regeringen lade också ner Boutredningen, som hade i uppgift att just lägga förslag för att förbättra ungas situation på bostadsmarknaden, i förtid i början av år 2007. Jagvillhabostad.nu efterfrågar en politik för ökat byggande och för att kunna tillgodose ungas efterfrågan de kommande åren.  

Tobias Olsson 0703016101
Verksamhetschef
jagvillhabostad.nu