Statlig chef gick före i lägenhetskön

2006 anmälde jagvillhabostad.nu och 4 privatpersoner Boplats Göteborg till Diskrimineringsombudsmannen (läs mer här). Boplats Göteborgs förmedlingssystem ger hyresvärdar möjlighet att diskriminera och godtyckligt bestämma vem som blir erbjuden visning och kontrakt. Nu rapporterar Hem&Hyra om hur en statlig chef gavs företräde i bostadskön och erbjöds en attraktiv fyrarummare i Haga. Kommunala Bostadsbolaget i Göteborg frångick därmed sina egna uthyrningsregler och uttalade prioriteringar.

Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare hos Hyresgästföreningen, tycker att Bostadsbolaget agerat ”förkastligt” – ”det sänder helt fel signaler och det här fallet visar hur viktigt det är att Göteborg får en riktig bostadsförmedling där kötiden avgör och där alla behandlas lika oavsett vad som står på visitkortet”. Jagvillhabostad.nu kan bara hålla med! Diskrimineringen på bostadsmarknaden är utbredd och sker i största grad vid förmedling eller försäljning av lägenheter. En bra förmedling av lediga hyresrätter baserad på registreringstid med full insyn är ett bra redskap mot diskriminering. Registreringstid är ett objektivt kriterium som inte uppfattas som godtyckligt. Det minskar risken för känslan av (och faktisk) diskriminering.

Ungdomar har i större utsträckning än äldre låg inkomst, osäkra anställningsförhållande och litet eller inget sparkapital, och saknar dessutom ofta referenser från tidigare boende. Högt ställda krav på hyresgäster, eller som i fallet med Boplats Göteborg ett system där hyresvärdarna kan plocka ”godbitarna på smörgåsbordet”, är missgynnande för unga.