Bostadspolitiskt seminarium i Malmö

Den 27 januari deltog jagvillhabostad.nu:s verksamhetschef Elsa Reimerson i debattpanelen på ett bostadspolitiskt seminarium anordnat av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Malmö. Övriga paneldeltagare var Anders Rubin (s), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö, Anneli Philipson (v), kommunalråd, och Sonny Modig, VD för Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB. Moderator var Nils Yngvesson (s), tidigare kommunalråd i Malmö och styrelseordförande i MKB.

Seminariet var välbesökt, och publiken var aktiv med frågor och synpunkter. Jagvillhabostad.nu framhöll vikten av ett ungdomsperspektiv i all politik, och i bostadspolitik i synnerhet, och poängterade kommunernas bostadsförsörjningsansvar och möjligheter att genom allmännyttan bygga bostäder som unga kan efterfråga. Nätverkets byggprojekt väckte stort intresse som goda exempel på att det utan att pruta på funktion eller kvalitet går att pressa produktionskostnaderna och bygga nya lägenheter som passar ungas plånböcker och önskemål.

Andra frågor som diskuterades var Malmös kommunala bostadsförmedling, som utformats efter den som finns i Stockholm och som beräknas komma igång under 2009, studenters boendesituation och införandet av statligt stöd för bostadsbyggande.