SSU presenterar ungdomsrapport

I helgen höll Socialdemokraterna “framtidsdagar” i Västerås. Under helgen lade ungdomsförbundet SSU fram rapporten “Generation ‘Idol’ den förlorade generationen – socialdemokratins ödesfråga”. I rapporten riktar SSU hård kritik mot både regeringen och moderpartiet. Socialdemokraterna riskerar enligt SSU att förlora nästa val om man inte prioriterar ungdomsfrågorna. SSU kräver ett särskilt ungdomspaket med tydligt fokus på jobb, bostad och utbildning. Ungdomsförbundets ordförande Jytte Guteland anser att bostadsbyggandet måste fördubblas och menar att den enorma urbaniseringen förvärrar bostadsbristen.

Bostadspolitiken identifieras i SSU:s rapport som ett av de mest akuta problemen för ungdomar i Sverige. SSU vill se upp emot en miljon nya bostäder, med satsningar på små och billiga bostäder, fram till 2020. Hyresrätten presenteras som den klart mest efterfrågade boendeformen bland de som saknar eget boende. Rapporten tar ställning mot införandet av marknadshyror och för en stark och välfungerande allmännytta, och kräver att kommunerna tar större ansvar gällande boende.

Babyboom-kullarna från slutet av 1980- och början av 1990-talet vill just nu flytta hemifrån och starta sitt vuxenliv. Samtidigt försenas etableringen på bostadsmarknaden mer och mer – det är inte ovanligt med människor över 30 som fortfarande inte har ett eget boende. Det byggs för lite, och har så gjort de senaste 20 åren. Av de bostäder som byggs är alldeles för få små, billiga hyresrätter, vilket är det unga människor framför allt kan och vill efterfråga. Jagvillhabostad.nu vill ha besked från övriga partier och ungdomsförbund om hur de planerar att driva bostadspolitiska frågor i allmänhet, och frågor om bostadsbristen bland unga i synnerhet, inför valet 2010!