Stockholm växer – stora utmaningar väntar

Dagens Nyheter skrev i veckan om att Stockholms län växer i en takt av ett Göteborg på tjugo år. Tidningen rapporterar om RUFS 2010 (“Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010”), ett dokument som kommer att styra hur Stockholm utvecklas . Regionplanekontoret bearbetar just nu de 200 remissvar som kommit in på den testversion av planen som blev klar 2008. Regionplanen föreslår satsningar på kollektivtrafik och förtätning av länets centrala delar (till exempel Stockholm, Solna och Sundbyberg).

Det är viktigt att komma ihåg att unga står för en betydande del av Stockholms växande, inte minst i form av inflyttning. All stadsplanering måste inkludera ett ungdomsperspektiv, och unga måste tas med i politisk planering och processer.

Unga prioriterar goda kommunikationer högt. De flesta unga i storstadsregionerna har inte tillgång till bil, och är därför beroende av kollektivtrafik. Jagvillhabostad.nu har placerat våra byggprojekt i nära anslutning till kollektivtrafik, och en utbyggnad av exempelvis tunnelbanan skulle förstås innebära fler bra platser för bostadsbyggen för unga. Att förtäta staden är också positivt. Det behövs en diskussion om de normer och funktioner som traditionellt gällt för bostäder, för att hitta nya lösningar på gamla problem – och kanske helt nya möjligheter.