Medlemsmöten i Malmö och Göteborg

Det är dags att välja de lokala nätverkens ombud till det nationella årsmötet, som hålls lördagen den 7 mars i Stockholm. Ombuden väljs på medlemsmöten dit samtliga lokala medlemmar är kallade. Denna vecka hålls medlemsmöten med ombudsval i Göteborg och Malmö.

Det är lätt och roligt att vara aktiv i jagvillhabostad.nu. Du kan engagera dig lokalt, nationellt eller både och. Du får chansen att träffa inflytelserika personer och göra din röst hörd. Kom på medlemsmöte och prata med verksamhetschefen och den lokala styrgruppen om hur du kan påverka och hur du tycker att jagvillhabostad.nu ska arbeta!

Medlemsmötet i Malmö hålls tisdagen den 27 januari. Mötet hålls i anslutning till det bostadspolitiska seminarium anordnat av (s) och (v) där jagvillhabostad.nu ingår i debattpanelen. Seminariet börjar klockan 18:30 i Malmö Folkets Hus och medlemsmötet börjar direkt efter seminariets avslutande. Kom och lyssna på debatten, och häng kvar efter för medlemsmötet!

Medlemsmötet i Göteborg hålls onsdagen den 28 januari klockan 19. Plats: Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, Första Långgatan 21. 

Frågor? Kontakta oss på info@jagvillhabostad.nu eller 0703 016101.

I mailinbjudan till medlemsmötet i Malmö angavs felaktigt antal ombudsplatser till årsmötet. Malmö-nätverket skickar ett röstberättigat ombud till årsmötet, Göteborg och Stockholm två vardera.