Grön Ungdom: ”Bygg mera, högt och grönt”

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning idag skriver Maria Fem (språkrör) och Christian Valtersson från Grön Ung-dom att “en väl utvecklad och långsiktig bostadspolitik har en enorm potential på flera högaktuella politiska områden”. Bostadspolitiken har enligt artikeln en mycket viktig roll för att minska orättvisorna och öka integra-tionen i samhället. Skribenterna vill se en ökad debatt kring bostadspolitiken och skapa gemensamma lösningar för en hållbar framtid.

Efterfrågan på bostäder är stor i hela landet, och i storstadsområdena är situationen på många håll rent akut. Efterfrågan på smålägenheter ökar, men nybyggandet har avstannat – vilket har lett till höjda priser och ökad trångboddhet. Ferm och Valtersson menar att avskaffandet av investeringsstödet, som innebar att byggherrarna fick en ekonomisk subvention för varje etta som byggdes, är en viktig förklaring till problemet. De vill se återin-förda investeringsstöd för små, billiga hyresrätter.

Skribenterna vill också höja bostadsbidraget, för att på så vis ge människor i utsatta situationer större möjlighet att pressa ner sina boendekostnader och för att över huvud taget få en lägenhet. Ferm och Valtersson beskriver höjda bostadsbidrag som en “ungdomsreform”, som kan råda bot på andrahandskarusellen som många unga fastnat i.

Jagvillhabostad.nu skriver självklart under på önskan om en ökad debatt kring bostadspolitiken. Bostadsbristen är ett av de största problemen för unga idag, och borde stå högt på agendan inför valet 2010. Lågkonjunktur, finanskris och minskat byggande utgör problem som måste adresseras – men också möjligheter i form av sänkta byggkostnader och tillfällen för kommunernas allmännyttiga bostadsbolag att satsa på nyproduktion av lägenheter som unga kan och vill efterfråga.