355 unga göteborgare har fått förstahandskontrakt

Göteborgs stad startade i mars 2008 satsningen Ungahem, som ska ta fram 1000 bostäder för unga fram till år 2010. Målet för 2008 var 334 förmedlade lägenheter, och resultatet blev 355 förstahandskontrakt till göteborgare mellan 18 och 29. Att ungas situation på bostadsmarknaden uppmärksammas är bra, men jagvillhabostad.nu saknar fortfarande en insikt hos politikerna i Göteborg om att lösningen på bostadsbristen är ökad och mer varierad nyproduktion snarare än att trixa runt med de befintliga lägenheterna.

I valplattformen 2006 skrev (s), (v) och (mp) i Göteborg att 1000 ungdomslägenheter skulle byggas under man-datperioden, men Ungahem innebär en modifiering av det löftet – satsningen utvidgades till att också omfatta öronmärkta bostäder för unga i det befintliga beståndet. Bostadsbristen i Göteborg beror till stor del på att det inte byggs nog mycket i staden. Från 2001 till våren 2008, när Ungahem-projektet startades, hade de allmännyttiga bolagen i Göteborg bara färdigställt knappt 1000 lägenheter. Det innebär att staden har lägst byggtakt bland storstäderna i Sverige – Stockholm har byggt nästan tre gånger så mycket per invånare och Malmö dubbelt så mycket.

Jagvillhabostad.nu har under hösten skrivit om kommunernas guldläge för att satsa på nyproduktion av kostnadseffektiva hyresrätter (läs till exempel här). Släpp sargen, Göteborg! Det finns ingen anledning att Sveriges näst största stad ska vara sämst i landet på nybyggnation (särskilt inte när övriga storstäder egentligen också håller för lågt tempo…).