Bostadsbyggandet i Göteborg 2008

Fastighetskontoret i Göteborg rapporterar att antalet nybyggda bostäder i kommunen under 2008 är det största sedan 1975. Totalt har drygt 2400 bostäder byggts, varav 1600 är lägenheter i flerbostadshus, 350 är småhus och 450 är studentlägenheter. Tittar man närmare på siffrorna visar det sig att bara 660 av lägenheterna är hyresrätter och att allmännyttans byggande uppgår till blygsamma 190 lägenheter under året. Antalet påbörjade bostäder 2008 minskade med 40 procent jämfört med 2007, enligt Sveriges Radio P4 Göteborg. Prognosen för 2009 är att omkring 1500 bostäder kommer att färdigställas.

Jagvillhabostad.nu gillar all nyproduktion av bostäder – det behöver byggas mer, mycket mer. Men vi höjer ett finger för att understryka vikten av att nybyggnationen varieras och att det satsas mer på små, billiga hyresrätter. Kommunernas och de allmännyttiga bostadsföretagens ansvar tål också att poängteras, liksom vikten av en rättvis förmedling av bostäder. Göteborg har som bekant ingen bostadskö, utan förmedlar lägenheter genom Boplats Göteborg (som framför allt verkar vara till för att fastighetsägare och hyresvärdar ska kunna välja och vraka mellan bostadssökande).