Jagvillhabostad.nu får verksamhetsstöd från Ungdomsstyrelsen!

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att fördela pengar till ungdomsorganisationer, så att dessa kan utveckla sin verksamhet. I år är jagvillhabostad.nu en av de organisationer som får bidrag. Pengarna innebär att jagvillhabostad.nu kan utveckla och fördjupa vår verksamhet, och i ännu större utsträckning än förut verka till förmån för unga bostadssökande.
 
Ungdomsstyrelsen har beslutat att stödja 93 ungdomsorganisationer, som får dela på sammanlagt 247,5 miljoner kronor – 71,5 miljoner i statsbidrag och nästan 176 miljoner från Svenska Spels överskott. Jagvillhabostad.nu har tilldelats sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor. Vi har jobbat hårt för att uppfylla Ungdomsstyrelsens krav, och vi är stolta och glada över att det gett resultat.
 
Läs Ungdomsstyrelsens pressmeddelande här och fördelningen av organisationsstöd här.