Bostadsbyggandet halveras 2009

Boverket presenterar idag sina indikatorer för mars 2009. Byggprognosen visar att 2009 blir ett mycket svagt år för bostadsbyggandet. Boverket räknar med att byggtakten halveras

Läs Mer »