Lägenheter står tomma i väntan på rivning

100 lägenheter i Gårda planeras rivas på grund av Svenska Mässans expandering. När artikeln publicerades, i Göteborgs Fria den 21 mars, stod redan ett tiotal lägenheter tomma i väntan på rivningsbeslutet och successivt töms fler. Detta trots att det kommer ta långt tid innan en rivning kommer att bli aktuell.

– Det löser inte bostadsbristen, men rivningskontrakt är bättre än ingenting. Vi är emot att riva billiga lägenheter. Det är just den här typen av lägenheter som behövs, men de rivs och istället bygger man nya som till exempel ungdomar inte har råd att flytta in i, säger Linda Rosenqvist, aktiv i jagvillhabostad.nu.

Trots att det idag fattas mellan 25 000 och 30 000 bostäder i Göteborg tycker flera politiker att lägenheterna bör rivas. Huvudargumenten är höga bullernivå och förorenad luft, skriver Göteborgs Fria. Men alla är inte för.

Huruvida det blir rivningskontrakt eller inte avgörs när Byggnadsnämnden har tagit beslut i frågan.

Bor du i Göteborgsområdet och vill engagera dig i bostadsfrågan? Maila till din lokalavdelning.

styrgrupp.goteborg@jagvillhabostad.nu