Ombildning till ägarlägenheter i befintliga hus

Kristina Alvendal (m), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, vill att regeringen tillåter ombildning till ägarlägenheter i befintliga hus. Lagen om ägarlägenheter träder i kraft 1 maj i år, och tillåter bara ägarlägenheter i nybyggda bostadshus eller i hus som inte använts som bostadslägenhet de senaste åtta åren. Alvendals förslag skulle innebära att också lägenheter i befintliga bostadshus kan ombildas till ägarlägenheter, och att till exempel allmännyttan därmed skulle kunna sälja enskilda lägenheter till de hyresgäster som vill äga sin bostad i stället för att sälja ett helt hus till en bostadsrättsförening. Hyresrätter och äganderätter skulle då kunna finnas i samma hus.

Alvendal tror att ägarlägenheter skulle bli ett positivt inslag i exempelvis miljonprogramsområdena, och tycker att det är bra att den som vill äga sin lägenhet inte skulle behöva godkännande från sina grannar utan skulle kunna köpa sin lägenhet direkt från fastighetsägaren.

Införandet av ägarlägenheter innebär införandet av ännu en upplåtelseform som gynnas på bekostnad av hyresrätten. För unga bostadssökande passar ofta hyresrätt bäst – av ekonomiska skäl, men också eftersom en ung person ofta inte vet säkert hur länge den vill bo på samma ställe, eller hur länge en viss lägenhetsstorlek passar.

Jagvillhabostad.nu tycker att diskussionen om bostadsmarknaden borde inriktas mer på dem som ofrivilligt står utanför den – de bostadssökande. Bostadsbristen är ett enormt problem, inte bara för enskilda bostadslösa, utan också för samhället i stort. Bostadsbristen hämmar tillväxten, kostar en massa pengar, skapar svarta marknader och gör det svårt i största allmänhet för regioner att expandera. De kommande tio åren kommer 1,1 miljoner unga flytta hemifrån, och i stor utsträckning söka sig till storstadsregionerna för arbete och utbildning. Möjligheten att kunna ombilda en hyresrätt till ägarlägenhet betyder ingenting för den som inte ens kan få ett eget hyreskontrakt…