Bostadsbyggandet halveras 2009

Boverket presenterar idag sina indikatorer för mars 2009. Byggprognosen visar att 2009 blir ett mycket svagt år för bostadsbyggandet. Boverket räknar med att byggtakten halveras i år jämfört med genomsnittet för åren 2005-2007. Samtidigt står de första årskullarna från babyboom-åren i slutet av 1980- och början av 1990-talet inför att flytta hemifrån. Var ska de bo?

Det råder bostadsbrist för unga i hälften av Sveriges kommuner. Bostadsbristen är en konsekvens av för lite nybyggnation sedan mitten av 1990-talet. Nyproduktionen av bostäder måste öka till en hög och stadig nivå, och den måste också varieras så att unga bostadssökande också kan efterfråga nybyggda lägenheter. De små och billiga lägenheter som finns i befintliga beståndet räcker inte till alla som vill ha dem. Unga har generellt lägre inkomster, osäkrare anställningsvillkor, mindre sparat kapital och färre bostadsreferenser än andra grupper, och står sig inte i den hårda konkurrensen. Flyttkedjor löser inte problemen för unga utanför bostadsmarknaden. Lösningen är att utveckla bostadsbyggandet och byggbranschen, ta fram produkter som matchar ungas efterfrågan och se till att också unga har möjlighet att efterfråga nyproducerade bostäder.

Det byggs för lite redan nu. Det säger sig självt att en ytterligare sänkt byggtakt är helt värdelöst och kommer att försämra unga bostadssökandes situation ännu mer. Det krävs gemensamma krafttag för att lösa bostadsbristen!

Jagvillhabostad.nu deltar i byggprojekt där fokus är att bygga så kostnads- och yteffektivt som möjligt, för att på det sättet nå hyresnivåer som passar unga. Vi involverar hela tiden unga bostadssökande, för att de produkter som ska tas fram ska motsvara önskemål och efterfrågan hos unga. Vi är stolta över att gå i bräschen för utvecklingen – men vi vill ha med oss resten av bygg-Sverige också!

Jagvillhabostad.nu vill se en aktiv debatt, där frågan om bostadsbrist bland unga stöts och blöts för att nya idéer och nyskapande lösningar ska kunna tas fram. Vi vill se mer action – fler byggprojekt, utveckling av befintliga bostadsområden, nya arbetssätt och processer. Mer snack och mer hockey, med andra ord!