Sju års kötid för bostad i Norrtälje

Igår deltog Elsa Reimerson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu, i seminariet “Bo ung – möjligheter och hinder för nya bostäder” som anordnades av Hyresgästföreningen i Norrtälje. Tillsammans med representanter för Stockholmshem, Huge Fastigheter, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, samt en forskare från forskningsinstitutet Ratio, diskuterades svårigheter och möjligheter för byggbranschen och bostadsbyggandet. Norrtelje Tidning rapporterar att bostadssituationen för unga är svår även i Norrtälje. Väntetiden för en lägenhet är sju år, och hoppet om en egen bostad är svagt hos Norrtäljes unga.

Birjer Johnsson, Hyresgästföreningen Norrtälje, säger till Norrtelje Tidning att seminariet är ett sätt att väcka intresse hos hyresgäster och politiker för frågan om ungas bostadsbrist och det framtida behovet av bostäder. Jagvillhabostad.nu framhöll i debatten den absoluta nödvändigheten i att öka byggtakten generellt och att variera bostadsbyggandet, så att unga också kan efterfråga nyproducerade bostäder. Det befintliga beståndet räcker helt enkelt inte till!

Hos Roslagsbostäder, det allmännyttiga bostadsbolaget i Norrtälje, står just nu 25 000 personer i kö. För att få en lägenhet i Norrtälje tätort krävs en kötid på ungefär sju år. Norrtelje Tidning intervjuar Tommy Larsson, student vid Campus Roslagen, som har boendet säkrat under studietiden men är osäker på hur det ska lösa sig när han är klar med sin utbildning. “Mina erfarenheter säger mig att det är svårt att få tag i en hyresrätt när man är ung”, säger Tommy, och tillägger att han någon gång kan tänka sig att köpa en lägenhet men att han inte tror att det kan vara aktuellt förrän han har en trygg anställning och en säker ekonomi..

Svårt att få tag i en hyresrätt och ekonomiskt omöjligt att köpa en bostadsrätt. Bilden som Tommy Larsson målar upp är en träffande beskrivning av verkligheten för unga bostadssökande idag. Hyresrätten är fortfarande den boendeform som unga oftast kan och vill efterfråga, men den är nedprioriterad och skattemässigt missgynnad. Många hyresrätter ombildas till bostadsrätter, och de nya bostäder som byggs är för stora och dyra för att passa ungdomar. Jagvillhabostad.nu efterlyser nytänkande inom bygg- och bostadsbranscherna, och ger genom deltagande i konkreta byggprojekt exempel på hur man kan jobba för att pressa produktionskostnader, utmana rådande ideal och hitta nya sätt att tänka runt bostäder och boende. Läs mer på byggmer.nu!