Bostäder för unga är lösningen på Malmös trångboddhet

Philip Tanimura, utredare på stadsbyggnadskontoret i Malmö, slår i utredningen “Befolkningstäthet och trångboddhet i Malmö” fast att det enda sättet att minska trångboddheten i Malmö är att bygga fler bostäder – och i synnerhet enkla, billiga hyresrätter till unga människor.

Trångboddhet beror framför allt på lägre betalningsförmåga. “Man bor trångt för att man inte har råd att dela upp sig på fler lägenheter”, säger Philip Tanimura till Sydsvenskan. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bostäder som personer med till exempel lägre inkomst eller osäkrare anställningsvillkor kan efterfråga. Behovet finns – boendetätheten är störst i socioekonomiskt utsatta områden och bland ekonomiskt svagare grupper.