“Bygg mer – och bygg för unga”

Marknadshyror och ombildningar löser inte bostadsbristen bland unga. Allmännyttan måste bygga, inte bara gå med vinst, och ansvaret för att tillgodose ungas bostadsbehov delas av staten, kommunerna och byggbranschen. Jagvillhabostad.nu ställer krav i en debattartikel i tidningen Arbetaren.

Det råder bostadsbrist för unga i nästan hälften av Sveriges kommuner. Problemet är värst i storstadsregionerna och på universitets- och högskoleorterna. Färska undersökningar visar att varannan person mellan 20 och 27 år i Stockholm, Göteborg och Malmö saknar egen bostad.

Den närmaste tioårsperioden ska ytterligare drygt en miljon unga flytta hemifrån. Var ska de bo? Det har byggts för lite i snart 20 år, och bostadsbyggandet minskar mer och mer. Det som byggs är oftast för stort och dyrt för att unga ska kunna efterfråga det, och det byggs allt färre hyresrätter. Antalet påbörjade bostäder minskade 2008 med 44 procent jämfört med 2005-2007. Antalet hyresrätter minskade med 58 procent. Bostadsbyggandet måste öka till en hög och jämn nivå, och nyproduktionen av bostäder måste varieras så att det också byggs lägenheter som unga har möjlighet att efterfråga.

Att bygga stort och dyrt försvaras ibland med argument om flyttkedjor. Men att bygga en flådig bostadsrätt i sjönära läge eller en villa i en lummig förort, och hoppas på att det efter att sju, åtta familjer “bytt upp” sig ramlar ut en billig lägenhet åt en ung person i slutänden, är inte lösningen på ungas bostadsbrist.

Det snabbaste, enklaste och mest effektiva sättet att få in unga på bostadsmarknaden är att bygga nya bostäder som de har råd att bo i. En blandning av upplåtelseformer är bra för städer och områden, men hyresrätten är den boendeform som unga framför allt kan och vill efterfråga.

Införandet av marknadshyror skulle inte leda till att vissa lägenheter blir billigare, bara att andra blir dyrare. Marknadshyror skulle inte göra det billigare att bo i förorter och ytterområden. Med det resonemanget skulle hyrorna där kunna sänkas redan i dag – dagens system bygger på ett hyrestak, inte ett hyresgolv. Marknadshyror skulle heller inte leda till ett markant ökat byggande. Hyressättningen är långt ifrån det största problemet i nyproduktion. Det handlar i stället om till exempel svårigheter att få mark och långsamma planprocesser.

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter gynnar de som redan har en bostad, inte de som står utanför bostadsmarknaden. Ombildningarna leder till att hyresmarknaden krymper och att de mindre och billigare lägenheterna i det befintliga beståndet försvinner.

Ansvaret för att förbättra situationen är delat. Staten måste se till att förutsättningarna för byggande och boende är rättvisa. I dag gynnas bostadsrätter och egnahem skattemässigt på bekostnad av hyresrätter. Regeringen borde se över villkoren för hyresrätter och tydligt visa på vilket sätt man vill säkerställa allas rätt till en bostad.

Kommunerna måste använda sitt plan- och markmonopol till att styra byggandet så att bostadsförsörjningen tryggas för invånarna. Planprocessen måste förenklas och prioriteras. De allmännyttiga bolagen måste bygga, inte bara gå med vinst, och användas som det kraftfulla bostadspolitiska instrument de skulle kunna vara.

Konkurrensen inom byggbranschen måste förbättras. Det är orimligt att ett fåtal stora bolag tillåts styra marknaden, och det får allvarliga konsekvenser – effektiviteten och produktiviteten hålls nere, priserna hålls uppe och bostadsproduktionen präglas av en stor konservatism. Mindre byggbolag är mer effektiva, har lägre byggkostnader och får snabbare ekonomi i hyresrättsprojekt, men deras marknadsandel är så försvinnande liten att de inte kan hävda sig. Byggföretagen måste variera byggandet och ta fram produkter som matchar även ungas efterfrågan.

Ungas perspektiv måste tas med i alla beslut och åtgärder som rör unga. Bostadssökandes perspektiv måste tas med i beslut och åtgärder som rör bostadsmarknaden. Unga kan vara en förbättringsagent för byggbranschen!

Processen att bygga för unga kan vara en motor för förändring. Nya synsätt på vad bostaden innebär och hur man använder sin bostad kan leda till nya sätt att arbeta i planeringen och byggandet av bostäder. Jagvillhabostad.nu har i konkreta byggprojekt visat fördelarna med att tidigt sammanföra konsumenter och producenter. VillBo, ett hus med 31 lägenheter i Huddinge som byggdes tillsammans med Huge Fastigheter, hade vid inflyttningen i december 2007 årets lägsta nyproduktionshyror i Stockholms län.

I pågående projekt med både kommunala och privata aktörer vidareutvecklar vi användandet av referensgrupper, enkäter och undersökningar för att ta tillvara på ungas åsikter och idéer. Bygg mer – och bygg för unga! Vi har varken råd eller tid att fortsätta ignorera ungas bostadsbehov.

Arbetaren Debatt 2009-05-13