Kulturgeograf: ”Ockupationer kan fungera”

Anders Lund Hansen, kulturgeograf vid Lunds universitet som forskar om ockupationer, säger till Malmö Lund City att han hoppas att husockupationerna i Lund kan bidra till en debatt om bostadspolitiken. Han är inte förvånad över ockupationerna utan menar att de är en konsekvens av en marknadsanpassning av bostadspolitiken och en avsaknad av debatt. Jagvillhabostad.nu håller med om analysen, även om vi valt andra vägar för att påverka och väcka diskussion.