Bostadsbyggandet fortsätter minska

Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade igår rapporten “Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2009” (pdf), och konstaterar i den att bostadsbristen består och bostadsbyggandet troligen kommer att ligga kvar på en alltför låg nivå. Statistiska Centralbyrån har också nyligen lagt fram statistik som visar att bostadsbyggandet minskar 2009 i nästan hela Sverige.

Det är framför allt småhus- och bostadsrättsprojekt som skjuts upp. Byggandet av hyresrätter minskar i mindre utsträckning. Henrik Weston, utredare på Länsstyrelsen i Stockholms län, säger att efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stor och att förutsättningarna att få ekonomi i hyresrättsprojekt ser ut att ha förbättrats som en följd av lågkonjunkturen.

Hyresrätten kan behöva en skjuts – enligt SCB har antalet bostadsrätter i flerbostadshus ökat med 46 procent sedan 1990, medan antalet hyresrätter under samma period bara ökat med 4 procent. Eftersom hyresrätten är den boendeform som unga framför allt kan och vill efterfråga, samtidigt som efterfrågan på hyresrätter är stor även från andra, starkare grupper, är det viktigt att fortsätta bygga hyreslägenheter och att se till att de får hyror som unga kan betala.