Debattartikel på SVT Opinion

Jagvillhabostad.nu publicerade igår en debattartikel på SVT Opinion, med anledning av avslöjandet om att två riksdagsledamöter låtit sina barn bo i riksdagens övernattningslägenheter. Verksamhetskoordinator My Malmeström-Sobelius skriver om att kontakter inte kan vara ett krav för att få bostad och ställer krav på riksdag och regering.

“DN (090623) rapporterade om två riksdagsledamöter vars barn varit folkbokförda i övernattningslägenheter tillhandahållna av riksdagen. Det är så klart fel. Det är också en indikation på att bostadsbristen är stor. Att inte ha ett eget boende är inte bara ett problem för riksdagspolitikers barn – det här är ett problem för många.

216 000 unga mellan 20 och 27 år saknar och efterfrågar eget boende i Sverige idag. Det visar Hyresgästföreningens färska rapport Unga vuxnas boende. Idag behövs det 128 000 nya lägenheter för att möta enbart deras efterfrågan. Inom några år väntas dessutom 640 000 unga mellan 15 och 19 år flytta hemifrån.

Bostadsbrist är inte något som bara drabbar unga. Unga är inte heller en homogen grupp. Däremot finns det några saker som förenar gruppen unga och gör att de blir extra sårbara på dagens bostadsmarknad. De har generellt lägre inkomster, osäkrare anställningsvillkor, mindre sparat kapital och färre boendereferenser än andra grupper i samhället. När möjligheterna att konkurrera på förstahandsmarknaden blir mindre hänvisas allt fler till att hyra i andra- och tredje hand.

Hyran för en andrahandslägenhet ska ligga på samma nivå som andra lägenheter i området. Hyrs lägenheten ut möblerad är ett påslag på 10-15 % tillåtet. I övrigt är inga andra påslag tillåtna. På den informella andrahandsmarknaden är hyrorna betydligt högre. Enligt en undersökning som tidningen Bofast (2/2007) gjorde, där man gick igenom hyresnämndernas ärenden om hyresnivåer för andrahandslägenheter, skiljer det i snitt 40 % mellan hyran för förstahandshyresgästen och den hyra som andrahandshyresgästen får betala.

Andrahandsmarknaden ska vara ett komplement till en förstahandsmarknad, inte ett alternativ. Eftersom andrahandsmarknaden är oreglerad är risken för diskriminering stor. Det är inte ovanligt att det ställs krav på kön, ålder, civilstånd eller att olika typer av tjänster ska tillhandahållas. Ett andrahandskontrakt har inga fördelar. Som andrahandshyresgäst saknar du besittningsskydd och får inte bestämma hur länge du vill bo kvar. Det finns heller inga sanktioner mot hyresvärdar som utnyttjar andrahandshyresgäster. Hyresnämnden kan döma förstahandshyresgästen till återbetalning av hyrans mellanskillnad (plus ränta), men det är också det enda som går att göra. Jagvillhabostad.nu tycker att det borde ses som en brottslig handling att ta ut överhyra.

De två riksdagspolitikernas barn har löst sitt boende genom kontakter. Men hur är det för de som inte har de kontakter som behövs? Hur klarar sig till exempel de nyinflyttade?

Små, billiga hyresrätter är det som unga framförallt kan och vill efterfråga. Det är de inte ensamma om. Hälften av hushållen i Sverige är ensamhushåll. De vill också ha små, billiga lägenheter. Det befintliga beståndet räcker inte. Vi behöver bygga mer. Vi behöver bygga billigt. Vi behöver bygga för unga.

Det är uppenbart att även politikers barn drabbas av bostadsbristen. Politikerföräldrar – ställ Mats Odell mot väggen under riksdagens interpellationer. Kräv en hållbar bostadspolitik. Kräv sanktioner för de som tar ut ockerhyror, hyr ut svart och på andra sätt utnyttjar unga bostadssökandes situation. Se över plan- och bygglagen så att det blir lättare att bygga bostäder som unga kan efterfråga. Neutralisera upplåtelseformerna skattemässigt så att det, som idag, inte är ett straff att bygga och bo i hyresrätter.

Vill du lösa bostadsbristen? Kontakta jagvillhabostad.nu – vi vet hur man gör!”

My Malmeström-Sobelius,
Verksamhetskoordinator jagvillhabostad.nu