Färre flyttar i Stockholm

Flyttströmmarna i Stockholms län har påverkats av lågkonjunkturen. Köpen av bostadsrätter och småhus minskar, och bristen på hyreslägenheter påverkar rörligheten i regionen. Befolkningsökningen i Stockholm är fortsatt stor, men bostadsbristen hindrar människor från att flytta till regionen och inverkar negativt på den ekonomiska tillväxten. Hyresrätten är särskilt viktig för den som kommer utifrån – och förstås för unga, som just ska flytta hemifrån, inte har kapital nog för att köpa en bostad eller inte vet hur länge de vill bo på samma ställe och samma sätt.

Svenska Dagbladet skriver idag om minskad inflyttning till Stockholms kommuner på grund av bostadsbrist och ekonomisk osäkerhet. Hans Ivarsson, ekonomichef på Värmdö Kommun, säger till tidningen att läget är allvarligt – när kommunen får färre invånare än de trott påverkas intäktssidan mer än kostnadssidan.

Inflyttare till Stockholms län är i regel unga singlar, och efterfrågan på små lägenheter är stor. 56 000 unga stockholmare saknar egen bostad idag, och de kommande åren ska de stora årskullarna från slutet av 1980- och början 1990-talet flytta hemifrån. Det är skarpt läge – och inte bara för de individer som riskerar att inte kunna flytta dit jobb eller utbildning finns, utan också på ett samhälleligt plan. Bostadsbristen håller inte. Saker måste hända.