(S): “Reformera bostadspolitiken”

Carina Moberg, bostadspolitisk talesperson för (S), skriver i en debattartikel i Helsingborgs dagblad att partiet nu presenterar en rad förslag för att reformera bostadspolitiken och återigen få fart på bostadsbyggandet.

(S) vill införa investeringsstöd för byggande av små hyresrätter, tillsätta en ungdomsbostadssamordnare, sänka skatten för flerbostadshus, skärpa lagstiftningen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar, öka kommunernas möjlighet att styra upplåtelseform vid nyproduktion och utveckla tomträtten som bostadspolitiskt verktyg.

Jagvillhabostad.nu välkomnar konkreta förslag och längtar efter fler! Vad tänker allianspartierna göra åt bostadsbristen bland unga? Vad tänker (V) och (MP)? Vi vill se bostadsbristen lyftas till en prioriterad fråga i valrörelsen inför riksdagsvalet 2010. Vi vill se en verklig förståelse för det problem som bostadsbristen bland unga utgör, på samhällelig och individuell nivå, och vi vill se konsekvenserna av en sådan förståelse.