Jagvillhabostad.nu om oskäliga andrahandshyror

Elsa Reimerson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu, intervjuas i veckans Mitt I Södermalm om oskäligt höga andrahandshyror i Stockholm.

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand får ta ut en hyra som motsvarar bruksvärdeshyran, det vill säga är jämförbar med allmännyttans hyror. Detta gäller både för hyresrätts- och bostadsrättsinnehavare. Men regeln följs inte alltid. En undersökning från 2007 visar att andrahandshyrorna i Stockholm ligger 40 procent över förstahandshyrorna.Detta drabbar förstås unga, som ofta är hänvisade till andrahandsboende (på grund av bland annat svagare ekonomi än andra grupper), hårt.

Den som betalt för hög hyra för sitt andrahandsboende kan begära att hyran prövas av hyresnämnden. Senast tre månader efter utflytt måste anmälan lämnas in. Om hyresnämnden bedömer hyran som oskäligt hög kan uthyraren åläggas att betala tillbaka mellanskillnaden (plus ränta) för max ett år. I övrigt finns inga sanktioner mot den som tagit ut överhyra.

De flesta fall som anmäls till hyresnämnden leder till återbetalning. Men det är få som utnyttjar möjligheten att pröva sin höga hyra. Det kan bero på okunskap om vad som gäller, men handlar också om andrahandshyresgästers svaga ställning. Det kan vara olustigt att ta en stor konflikt med sin “hyresvärd”, särskilt om man fått bostaden genom kontakter. Det kan kännas jobbigt att bryta ett avtal – man gick ju med på överhyran till att börja med.

Att välja mellan överhyra eller ingen bostad alls, det är verkligheten för många unga på Stockholms bostadsmarknad idag. Inte så mycket till val tycker jagvillhabostad.nu.