Nytt bostadsbolag ska bygga hyresrätter

Peab, Fabege och Brinova ingår nu vad TT kallar “en ohelig allians” för att få fart på byggandet av hyresrätter. Det nya bolaget, Tornet AB, kommer att fokusera både på att utveckla och förvalta befintliga bestånd och på att nyproducera hyresrätter i kommuner med bostadsbrist.

Niclas Höglund, analytiker på Swedbank, säger till TT att detta visar att Peab ligger lite “steget före”. Nyproduktionen av hyresrätter ligger på en extremt låg nivå – något som jagvillhabostad.nu tidigare rapporterat om – och Höglund beskriver dagens marknad för hyresrättsbyggande som i stora delar stillastående och fragmenterad. Han tror att ett nytt produktionsbolag kan “skaka liv” i verksamheten.

Tornet Bostadsproduktion avser att årligen färdigställa mellan 500 och 750 hyresrätter, företrädelsevis i Stockholms-, Mälardals-, Göteborgs- och Öresundsregionerna.

Jagvillhabostad.nu gillar hyresrätter, eftersom det är den boendeform som unga framförallt kan och vill efterfråga. Hyresrätten kan behöva lite kärlek i dessa tider, då den missgynnas på bekostnad av andra upplåtelseformer (skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformerna snarast, tack!). Vi hoppas att Tornet AB hajar vikten av att bygga hyresrätter direkt till unga – det vill säga yt- och kostnadseffektiva bostäder i kollektivtrafiknära lägen.