”Räkna med ockerhyra”

Drygt 9000 kronor kostar det i snitt att hyra en 45 kvadratmeter stor lägenhet på Kungsholmen i andra hand, det har lokaltidningen Vårt Kungsholmen (se sidan 4) räknat ut. Håkan Julius, chef för Stockholms hyresnämnd, reagerar på de höga hyresnivåerna och förklarar att den som hyrt ut för dyrt kan tvingas betala tillbaka även om överhyran bestämts i kontrakt mellan uthyrare och andrahandshyresgäst.

En lägenhet får inte hyras ut för en högre hyra än den som är fastställd i förhandlingar mellan allmännyttans bostadsbolag och Hyresgästföreningen. För en möblerad lägenhet får man öka hyran något, ungefär 10-15 procent brukar anses skäligt. Jagvillhabostad.nu har länge lyft problemet med överhyror på andrahandsmarknaden – unga drabbas ofta extra hårt, eftersom de (ironiskt nog på grund av sin svagare ekonomiska ställning) i stor utsträckning är hänvisade till att bo i andra hand.

Vissa som hyr ut känner inte till reglerna om hyressättning, men det finns också de som systematiskt utnyttjar bostadsbristen och mjölkar redan resurssvaga grupper på pengar. Det finns idag inga sanktioner mot den som tar ut överhyra. Hyresnämnden kan ålägga uthyraren att betala tillbaka mellanskillnaden plus ränta upp till ett år tillbaka i tiden, men i övrigt händer inget.