Jagvillhabostad.nu är veckans viktigaste

Sabina Dethorey, krönikör på Efter Arbetet (ETC:s lokala Skånesajt), har utnämnt jagvillhabostad.nu till veckans viktigaste. Hon skriver denna vecka om hyresrätten, och har intervjuat Anna Svensson från jagvillhabostad.nu angående förstudien Snabba Hus.

Tillfälliga boenden kan inte existera om det inte finns långsiktighet, för utan det långsiktiga blir det tillfälliga permanent. Slutsatserna från Snabba Hus är tydliga och användbara – men det krävs mer kunskap. Jagvillhabostad.nu siktar på att fortsätta med ett mer ingående projekt där metoder ska tas fram för hur tillfälliga bygglov och tillfälliga bostäder kan användas.

Dethorey uttrycker sin förhoppning om att jagvillhabostad.nu:s tankar om tillfälliga bostäder som en dellösning på bostadsbristen bland unga snart ska övergå till konkreta planer, och vi håller självklart med! Jagvillhabostad.nu har en unik ställning som sakkunniga och erfarna inom frågor som rör bostäder för unga, kombinerat med förankring hos de unga som faktiskt saknar och söker bostad.