SABO fokuserar på ungas boende

640 000 15-19-åringar kommer att vilja flytta hemifrån de närmaste åren, och mer än hälften av landets kommuner uppger att de har brist på bostäder som unga efterfrågar. SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tar just nu fram en lägesrapport om ungas bostadssituation, där de bland annat lyfter fram goda exempel på hur kommunala bostadsföretag bistår unga.

Rapporten kartlägger de allmännyttiga bostadsföretagens insatser för att få fram bostäder för unga. Den bygger på intervjuer med ett tiotal av SABO:s medlemsföretag i storstäder och på högskoleorter. Några av de exempel som lyfts fram är Botkyrkabyggens kompisbo-kontakt och Framtidskoncernen i Göteborg, som siktar på att öronmärka 1000 lägenheter i det befintliga beståndet för unga.

SABO planerar också att nästa år arrangera träffar och seminarier om ungas bostadssituation. Jagvillhabostad.nu är tillfrågade om att delta, och ser fram emot att diskutera ungas boende med de allmännyttiga bolagen – ett av de viktigaste kommunala instrumenten för att trygga allas rätt till bostad.