Värmdö vill använda hyresgarantier

Värmdö införde kommunala hyresgarantier i september 2008. Under 2009 har kommunen möjlighet att teckna 50 hyresgarantier – men hittills har bara nio ansökningar kommit in och tre beviljats.

Kommunala hyresgarantier är ett sätt för kommunen att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för eget boende, men som ändå har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden – till exempel unga med visstidsanställning. Garantin gäller i två år och omfattar maximalt sex månadshyror, och den fråntar inte enskilda hyresgäster betalningsansvar utan innebär en borgen gentemot hyresvärden. I de fall garantin utfaller ersätter staten kommunen med ett engångsbelopp på 5000 kronor.

Bristande kunskap om hyresgarantierna ligger bakom att så få ansökt, tror Karin Jöback, bostadssamordnare i Värmdö. Jöback säger till NVP.se att de flesta helt enkelt inte känner till att hyresgarantierna finns. Hon tror dock också att en viss tröghet hos hyresvärdarna spelar in – försiktighet och ovilja att godkänna annat än personliga borgensmän kan vara grunden.

Ett annat stort problem är bostadsbristen. Av de nio ansökningar som kommit in till Värmdö har bara en avslagits – tre har beviljats, en person lyckades själv ordna ett hyreskontrakt, och fyra har fallerat på grund av att det inte fanns någon bostad att garantera hyran för.

Hyresgarantierna infördes 2007 men har hittills inte använts i någon större utsträckning. Det är synd, eftersom det är ett bra sätt för kommunerna att stödja unga bostadssökande – vars största hinder ofta är avsaknaden av den fasta anställning som många hyresvärdar kräver.