“Det byggs inte för att förse unga med bostäder”

Jagvillhabostad.nu:s verksamhetschef Elsa Reimerson intervjuades i dagens SvD om bostadsbristen bland unga. Efterfrågan på små lägenheter väntas öka framöver, men byggandet är fortsatt lågt. Det måste till aktivt arbete för att hitta lösningar!

Läs artikeln här.