Fler studenter – mer bostadsbrist

I förra veckan släppte Boverket rapporten Student söker bostad: Översyn av studenternas bostadssituation. Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag som Boverket fått, och slutsatserna bygger bland annat på referensgruppssamtal där jagvillhabostad.nu fanns representerade.

Den ökade tillströmningen av studenter innebär att bristen på bostäder ökar. Särskilt svår är situationen i Stockholm, Göteborg och Lund. Studenter har risig ekonomi, och höjningen av studiemedlet (350 kronor extra i månaden från och med 1 januari) räcker inte för att öka studenternas konkurrenskraft på bostadsmarknaden.

Byggandet av särskilda studentbostäder är lågt, och en av anledningarna är att det är svårt att producera bostäder till en kostnad som studenter har råd med. Effektiviserade byggprocesser och större yteffektivitet är sätt att sänka kostnaderna. För att öka flexibiliteten kommer Boverket att ändra kraven för hur små bostäder ska vara utformade. Det handlar om förändringar i kravet på avskiljbarhet, som innebär att det ska vara möjligt att skilja av sovrum och kök från resten av bostaden. Boverket föreslår också att fastighetsavgiften för studentbostäder slopas och att beskattningen av hyresbostäder ska ses över.

Ett annat av Boverkets förslag handlar om modulbostäder, på tillfälliga bygglov eller på pontoner. Känns det igen? Snabba Hus for the win! Studentbostäder på fartyg med hytter, typ kryssningsfartyg, tas också upp. DN skrev den 8 januari (tyvärr bara i papperstidningen) omatt Walleniusrederiernas fastighetsbolag Wallfast har erbjudit Malmö kommun att använda fartyget “Morning Glory”till studentbostäder.

Studenter och unga är grupper som liknar varandra mycket och till viss del överlappar. Både unga och studenter har allt att vinna på mer pressade produktionspriser, kostnads- och yteffektiva bostäder och neutralitet mellan upplåtelseformerna. Jagvillhabostad.nu samarbetar ofta och gärna med studentkårer och andra studentorganisationer. Under våren inleder vi en kampanj tillsammans med studentkårerna i Stockholm, Göteborg och Lund, samt ett samarbete med ArkitektStudenterna. Tillsammans sätter vi press på politikerna!