Jobba hos oss!

Unga vill delta och påverka i frågor som rör deras livssituation, deras boende och utformningen av samhället de lever i, men har liten tilltro till sina möjligheter att föra fram sina åsikter till beslutsfattare och att bli lyssnade på. Beslutsfattarna å sin sida har inte rätt metoder för att tillvarata deltagande, åsikter och synpunkter från medborgarna. Jagvillhabostad.nu ska genom en förstudie undersöka på vilka sätt metoderna för dialog behöver anpassas för att bättre svara mot ungas behov och viljor.

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheten att förbättra dialogen mellan unga boende och bostadssökande å ena sidan och kommuner och bostadsbolag å andra sidan, så att processer för exempelvis större renoveringsprojekt (av hela områden) blir mer demokratiska och inkluderar unga på ett bättre sätt än idag.

Vi söker nu en projektledare för förstudien. Projektledaren ansvarar för att planera och genomföra förstudien utifrån den projektplan som antagits av jagvillhabostad.nu:s styrelse. Arbetsuppgifterna är varierande och utmanande – från budgetuppföljning, ekonomisk administration och utredningsarbete till processledning och kommunikation, med stort fokus på dokumentation, rapportering och utvärdering.

I förstudien ska ett bostadsområde vardera i Stockholm, Göteborg och Malmö identifieras, där stora förändringar är på gång och dialog därför är nödvändig. I vart och ett av de utvalda områdena ska en referensgrupp med unga mellan 16 och 25 år sättas samman och träffas ett antal gånger för att diskutera vilka krav och behov som behöver uppfyllas för att unga ska kunna och vilja delta. Kontakter ska också knytas med möjliga samarbetspartners från kommun och/eller bostadsbolag i de utvalda områdena. Projektledaren ansvarar för att planera och genomföra samtliga dessa delar, samt sammanställa resultaten i en rapport och utvärdera förstudien för att kunna analysera förutsättningarna för ett fortsättningsprojekt.

Utbildning och erfarenhet:
Samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning eller annan utbildning/praktisk erfarenhet som bedöms som likvärdig.
Erfarenhet av utredande arbete, utvärderingar, projektledning, processledning och kommunikation är meriterande.

Personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga
Förståelse för arbetssituationen i en ideell förening
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Flexibilitet och lyhördhet
Aktuell erfarenhet av att vara ung

Sista ansökningsdag är den 21 februari.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att sökta medel erhålls. Besked om finansiering väntas i februari 2010. Tjänsten innebär en visstidsanställning i 13 månader. Tillträde snarast. Individuell lönesättning.

Jagvillhabostad.nu är en ideell organisation för och med unga bostadssökande och andra som har tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Vi är en ungdomsorganisation, som ger unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen och andras bostadssituation. Vi är en påverkansorganisation, som lobbar mot och samarbetar med politiker och andra aktörer i bostadsfrågan, och vi är en viktig opinionsbildare inom bostadspolitiken. Vi är sakkunniga och nytänkande, lösningsinriktade och konstruktiva, och vi har ett stort nätverk inom bygg- och bostadsbranschen.

Att jobba för jagvillhabostad.nu är utvecklande och spännande. Vi erbjuder en dynamisk och kreativ arbetsmiljö, där du jobbar nära medlemmarna och de förtroendevalda.

Kontakt:
Frågor besvaras av ordförande Paulina Pilati, paulina.pilati@jagvillhabostad.nu/0733-961396, eller verksamhetshef Elsa Reimerson, elsa.reimerson@jagvillhabostad.nu/0703-016101.
Ansökan (personligt brev samt meritförteckning) skickas till paulina.pilati@jagvillhabostad.nu.