Mats Odell: ”Vi behöver bygga fler bostäder”

I en debattartikel i Göteborgs-Posten idag slår bostadsminister Mats Odell (KD) fast att för få studentbostäder är ett hinder för nya jobb. “Vi behöver bygga fler bostäder”, skriver Odell – och pekar på en rad åtgärder som kan öka tillgången på studentbostäder. Bland annat bör mark som är planerad för ett visst ändamål på längre sikt kunna användas på kortare sikt för tillfälliga studentbostäder, genom tillfälliga bygglov. Snabba Hus – nu som förslag från högsta instans!

Odell vill ge universitet och högskolor rätt att tillhandahålla bostäder för studenter och forskare. Vidare uppmanar ministern högskolekommunerna att ta sitt ansvar och tillhandahålla mark till rimliga priser för studentbostäder. Odell vill också avskaffa fastighetsavgiften och förenkla byggreglerna för studentbostäder. Dessa förslag har tidigare framförts av bland andra Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) samt TCO och Stockholms universitets studentkår.

Som sista punkt kommer skattebefrielse för andrahandsuthyrning. Odell ger också en känga till tidigare regeringar, som genom en “misslyckad (…) byggsubventionspolitik” gjort att svenska byggpriser ligger “55 procent över genomsnittet i EU”. Jagvillhabostad.nu håller som bekant inte med Mats Odell om att åtgärder riktade till dem som redan har bostad kommer att lösa bostadsbristen bland unga, särskilt inte som unga faktiskt inte vill bo i andrahand. Vi är heller inte övertygade om att de svenska byggpriserna bara beror på socialdemokratisk politik, och har inte sett någon “stadig ökning” av bostadsbyggandet efter 2006.

Med några brasklappar är jagvillhabostad.nu ändå glada och stolta över att bostadsministern lyssnat på oss och andra kloka röster – nu hoppas vi på action! Kör så det ryker!