Bostadsbrist i Kalmar och Kronoberg

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Kalmars och Kronobergs län skriver i debattartiklar i Smålandsposten och Västerviks-Tidningen att “en seriös jobbsatsning kräver en bostadspolitik”. Skribenterna vill inte att den som planerar att börja studera eller flytta till ett nytt jobb ska hindras på grund av att den inte kan få tag i en bostad till rimlig kostnad, och de menar att regeringen lämnat walk-over i bostadspolitiken.

Bristen på hyresrätter är ett problem som måste mötas av en offensiv och framtidsinriktad bostadspolitik, det anser Lars Wegendal från Kronoberg och Krister Örnfjäder, Lena Hallengren och Desirée Liljevall från Kalmar, samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Ledamöterna föreslår att riksdagen anvisar 1,2 miljarder kronor till investeringsstöd mellan 2010 och 2012.

Riksdagsledamöter från alliansen svarar de socialdemokratiska skribenterna i Västerviks-Tidningen. Jan R Andersson (M), Anders Åkesson (C), Anders Andersson (KD) och Sverker Thorén (FP) menar att det inte är statens sak att “hälla ner skattepengar i de stora och välmående byggbolagens fickor”. Alliansen bedriver enligt debattörerna “en bostadspolitik som syftar till att den enskilde ska kunna välja en boendeform som passar under livet olika skeenden”. Skribenterna lyfter också fram införandet av kommunala hyres- och kreditgarantier, ägarlägenheter och åtgärder för att underlätta andrahandsuthyrning.

Investeringsstöden till hyresrätter fanns fram till 2007. Regeringen har motsatt sig de förslag om återinförande som oppositionen fört fram. Byggbranschen gillar inte investeringsstöd, och det finns helt klart en risk i att subventionera en bransch som redan nu har problem med produktivitet och effektivitet.