(S) i Stockholm lovar nya studentbostäder

Socialdemokraterna i Stockholm utfärdade idag ett löfte till Stockholms studenter om 3 000 nya studentbostäder under den kommande mandatperioden. Satsningen innebär att antalet studentbostäder i länet ska öka med minst 25 procent under en enda mandatperiod.

Idag finns det ungefär 12 000 studentbostäder i Stockholm. 8 000 av dem ägs av SSSB, vars kö ökat från 25 000 till över 48 000 personer på tre år. Stockholm står inför en förväntad brist på högutbildade, vilket enligt SSCO:s ordförande Nicke Grundberg sannolikt kommer att medföra en utbyggnad av högskolesektorn under de närmaste decennierna. Köerna riskerar alltså att bli ännu längre.

Unga och studenter har mycket gemensamt när det kommer till bostadsfrågan – de är ofta nya i sina försök att ta sig in på bostadsmarknaden, de har taskig ekonomi och deras perspektiv, efterfrågan och behov ignoreras eller nedprioriteras alldeles för ofta. Jagvillhabostad.nu och SSCO arbetar just nu tillsammans med en kampanj för att uppmärksamma bostadsbristen bland unga och studenter och låta politiker, bostadsbyggare och andra makthavare få veta att vi inte tänker låta den passera.